Penantian 8 tahun

Penantian 8 tahun

Alhamdulillah... ya Allah yang telah menganugrahkan seorang putri yang
cantik dan lucu kepada kami yang bernama USWATUN HASANAH yang sekian lama menunggu selama 8 tahun sejak kami menikah. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada dr, Binarwan Halim, SpOG (K) FICS atas segala
bantuannya selama kami menjalani program di Klinik Halim Fertility
Center dan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh staf Halim
Fertility Center yang telah memberi bantuan dan semangat kepada kami.