my lovely

my lovely

selamat kepada ibu Karmina dan Bapak Muhammad Afifuddin atas kelahiran putri nya Mazaya Aysha Dzaakirah dan putra nya atas nama Muhammad Ayyash Alfaruq

Merupakan suatu kebahagiaan bagi kami klinik Halim Fertility Center Medan . Semoga menjadi anak yang berbakti kepada orangtua dan menjadi kebanggaan keluarga.